Ledyer AB

Prenumeration

Låt dina kunder prenumerera med Ledyer så ökar intäkterna, få stöd för nya produkter och affärsmodeller och ta emot återkommande betalningar.

Kom igång snabbt

Börja samla in återkommande betalningar via faktura eller kort.

Stöd alla faktureringsmodeller

Med vår flexibla logik för allt från prissättning per användare till direkt användningsbaserad fakturering. Stöd för rabatter, gratis provperioder, tillägg och avgifter vid överanvändning är också inbyggt.

Optimera dina arbetsflöden

Få insikt om tillväxt, kundbortfall och företagets ekonomi med automatisk rapportering och intäktsredovisning.